Kategorier

FYRINGSOLIE-JORDTANK

Udvendig behandling:
Sandblæst og derefter pålægning af polyester

Indvendig behandling:
Magnesium-anode monteret i bundzone

Tilbehør:
Tankalarm/udluftning og pejlestok

Ekstra tilbehør ikke inklusiv:
Tankgennemføring og påfyldningsdæksel

Tankattest med beskrivelse af tank og godkendelsesnummer sendes separat.

Tanken er fremstillet i henhold til Miljø og Energiministeriets tankbekendtgørelse.